Afskrift af artikel i LOKAL-AVISEN – tirsdag den 5. marts 2002.

”Karen Orø” havareret under bugsering

Færgens broklap og sidekahytter gik til bunds i Kattegat

Den største af de to trækfærger ”Karen Orø” tilhørende selskabet Østre Færgefart, der til daglig sejler især tunge lastvogne mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred havarerede søndag aften den 24. februar under slæbe-bugsering til dok i Helsingborg, hvor den skulle til femårs eftersyn.

I kraftig blæst og høj sø mistede færgen i Kattegat mellem Hundested og Gilleleje sin 10 tons tunge og 50 kvadratmeter store broklap, der var hævet til 45 graders position. Klap og hængsler blev voldsomt flået ud af færgens ene ende, hvorved broklappen gik tabt i Kattegat og en hel del havvand strømmende ind gennem de opståede huller i færgens skrog.

Herved kom færgens to maskinrum og alle tekniske installationer under vand. Færgens sidekahytter monteret på dækket for passagerers ophold under overfarten bliv i den høje sø revet helt af, og en del af færgens faste udstyr røg over bord: 10 ud af 12 redningsflåder og 220 redningsbælter samt andet inventar.

Færgefarten anslår, at der ved slæbehavariet skete skader på ”Karen Orø” for omkring 1,4 mio. kr. Betaling af denne regning er naturligvis et kapitel helt for sig. En ny færge af tilsvarende størrelse koster i dag 12 mio. kr.

Hvordan havariet kunne ske, uden at slæbebåden fra firmaet ”Svendborg Bugser” blev klar over uheldets omfang, mens havvandet fossede ind i ”Karen Orø” er fortsat noget uklart. Medvirkende årsag hertil kan være, at det under en sådan bugsering er normal praksis at benytte slæbewire på op til 250 meters længde.

Der er nu sat fuldt mandskab på færgens reparation i dokken ”Fartøgs Mekano” i Helsingborg, hvor også elektrikerfirmaet Helbo fra Skibby deltager med to mand. En helt ny stålplade bliver leveret til ny påsvejsning, maskinerne bliver renset for saltvand, strømgeneratorer og øvrige elinstallationer bliver fornyet, og det mistede redningsudstyr bliver erstattet af nyt.

Som tidligere omtalt ville ”Karen Orø” i perioden 23. februar til 3. marts være udtaget af normal drift under dens eftersyn i Helsingborg, og i denne tid ville lastvogne med totalvægt over 20 ton ikke kunne fragtes til Orø.

Denne periode bliver nu forlænget til – i bedste fald – søndag den. 17. marts, men der kan sagtens ske yderligere forsinkelser. Søfartsstyrelsen er efter havariet involveret i sagen, og styrelsen skal godkende den reparerede færge inden ibrugtagning.

 

Beklageligt uheld

Det er et beklageligt uheld, der her er indtruffet med ”Karen Orø”, siger Niels Henriksen, direktør for slæbebådsfirmaet ”Svendborg bugser” i Svendborg.

Vi har mange gange taget trækfærgerne fra Østre færgefart på slæb til og fra Orø/Hammer Bakke og til dokken i Helsingborg. Og den 24. februar var det en skipper, der har sejlet for os i tyve år, så vi mener ikke at der er noget, vi har overset eller forpasser. Det skete er et hændeligt uheld.

Direktør Henriksen oplyser, at der mellem slæbebåden og ”Karen Orø” blev rullet omkring 250 meter trækwire ud, da man kom fra Isefjorden og ud i Kattegat. Formålet med en så lang trækwire er at give en vis elasticitet, siger direktøren.

Men på den afstand bliver det også vanskeligere at se, medgiver han, hvad der – mere detaljeret – foregår på det efterhængte fartøj. Det var godt nok klart for skipperen, at noget stod skævt på ”Karen Orø”, men han blev ikke klar over, at havvand strømmede ind i den slæbte færges maskinrum og hen over hele dækket.

”Svendborg bugser” havde kun til opgave at sørge for slæbning til og fra dokken i Helsingborg. Firmaet var ikke involveret i eftersyn og reparation. Hvad angår dækning af udgiften til ekstra reparation i forbindelse med færgens havari, siger Niels Henriksen:

”Jeg går helt klart ud fra, at denne udgift dækkes af færgens ejerforsikring – det er normal kutyme”. Parallelt hermed siger direktør Svend Jensen, Østre Færgefart, at han som udgangspunkt regner med, at skader indtruffet under slæbning må dækkes af slæbefirmaet og dets forsikringsselskab.

Men de to firmaer skal jo ikke i denne sag bekrige hinanden, siger færge-Svend. Det må hen ad vejen blive en sag mellem de to forsikringsselskaber. I skadessager, der involverer færgens ejerforsikring, har Østre Færgefart også en betydelig selvrisiko.